Cb Talk  en app som du fritt kan ladda ner i din mobil villket du måste rega ditt mobil nr för att sedan få en kod som sms ser ut som en äkta komradio  med radar.