Sök Medlemskap i klubben

skuttskuttOBSERVERA skuttskutt
Läs noga igenom klubbens regler.
Välkommen att söka om medlemskap.
Om önskat medlemsnummer är upptaget utser
klubben nummer som finns ledigt.
söker du till rk i Falkenberg skriv då

Rk Falk och önskat medlems nr är du medlem i annan radio klubb
se exp här under

Du kan även ansöka via smsa ditt medlemskap till nr

0732-192161 Till It Avd

Ansökan

 Välkommen
  

 
 

 

Här  kommer 20 av våra klubb regler
STADGAR Info från Admin/Crew
Skapad av it-avd ons, augusti 13, 2008 22:25:52
1. FÖRENINGEN eller Radio klubben PRITLX SKALL VARA EN TILL GÅNG FÖR YNGRE ÄLDRE TILL ETT GEMENSAMT INTRESSE
 
2. FÖRENINGS TÄKNAREN ADMIN ÄR DEN SOM HAR DETT YTTERSTA ANDSVARET OCH VÄLLJER SIN CREW/BESÄTTNING
 
3. ADMIN KAN UTE SLUTA MEDLEMMAR UTAN ATT ANGE VARFÖR.
3:1 att Kränka en  annan mäniska med fula och ned sättande bevisade ord är  går under & 13
där ord som körns ord med mera . RÖTT KORT
 
4. FÖRENINGS MEDLEMS AVG BESLUTAS TILLS VIDARE AV ADMIN
5. MEDLEMS INTAGANDE SKALL PRÖVAS MED RS-MEDLEMSKAP SOM ÄR GRATIS
6. RF-MEDLEM BETYDER ATT MAN ÄR BETALANDE MEDLEM
7. SUPPORT IN GÅR ADMIN OCH CREW FRÅN 4 GRADEN
8. EN MEDLEM SOM ÄR EN FARA FÖR PRITLX ELLER SABBAR FÖR FÖRENINGEN BLIR UTE SLUTEN " RÖTT KORT "
9.OM EN MEDLEM KÖR BÅT UTAN HÄNSYN PÅ SJÖ OCH HAV OCH ÄR PÅ VÄRKAD SÅ DET STÖR SITT OM DÖMME BLIR HAN/HON AV MED SITT MEDLEMSKAP 
10. EN MEDLEM FÅR INTE SPRIDA NÅGOT OM NÅGON ANNAN MEDLEM ELLER SKADA FÖRENINGEN
"TYSTNADS PLIKT GÄLLER "( UPPHÖR VID POLIS DOMSTOL )
12:1 EJ STÖRA I RADIO MED SOM AVBRYTA ETT " VETTIGT SAMTAL " ELLER FÖRA OVÄSEN MAN SKALL AVSLUTA GJÄRNA MED MED KOM ELLER KLART SLUT (SÅ ANDRA VET AT DET ÄR LEDIGT PÅ FREKVENSEN )
ATT AV BRYTTA ETT RADIO SAMTAL ENDAST MED BREJK/BRYT KOMMANDO SOM ENDAST FÅR ANDVÄNDAS I NÖD LÄGE
12:2 EN UTESLUTANDE MEDLEM BLIR AV MED SIN FÖRENINGS PROFIL OCH SIN FÖRENINGS E-POST KONTO
13. EN ANNAN MEDLEM FÅR INTE
13:1 MOBBA ,
13:2 TRACKING
13:3 MISSHANDLA
13:4 BAK TALA EN ANNAN MEDLEM
 
MEDLEMS KONTO DÅ LÅSES DÅ TILLS VIDARE " GULT KORT
Upprepas det Rött Kort 
14. GULT KORT ÄR DET SAMMA SOM INTE SKADAT FÖRENINGEN . MEN SKADAT EN MEDLEM . MEDLEM KAN DÅ PÅ NYTT BLI MEDLEM EFTER MEDLEMS BE PRÖVAN
15. RÖTT KORT ÄR SAMMA SOM INGEN ÅTER TRÄDELSE IN I FÖRENINGEN PRITLX
16. VID ANDROP SKALL TLX SIGNAL AVDVÄNDAS OBS DET SKALL VA GILTIGT. GILTIGT ÄR DET OM DET FINNS MED PÅ MEDLEMS KORTET PÅ PRITLXs SERVER OCH DET SKALL FINNAS EN MEDLEMS ADRESS
17. DET ÄR ADMIN SOM HAR SISTA ORDET . DET ÄR DET SOM GÄLLER . ATT ÖVER KLAGA . MEN EN SKRIVELSE TILL ADMIN@PRITLX.SE KAN ENDAST GÖRAS TILL ADMIN
18. EN MEDLEM SOM FÅR "GRÖNT KORT" HAR BARA INTE VARIT AKTIV ELLER BEGÄRT UT TRÄDE UR FÖRENINGEN AV EGEN VILLJA KAN NÄR SOM KOMMA IN SOM MEDLEM NÄR HAN/HON SÅ ÖNSKAR
 
19. EN MEDLEM SKALL TA TILL RÄTTA AV EN CREW ELLER ADMIN
20.VD/TÄKNKNAREN = ADMIN UT SER STYRELSE FÖR KALLENDE ÅR OCH DEN UPPHÖR OM INGET ANNAT MEDELAS