Vi plannerar evetuelt en radio träff i Juli vi får se hur det går med covid-19 fråga inte allt finn satt läsa bra här. 

 

Xxxxx