STADGARInfo från Admin/Crew

Skapad av it-avd ons, augusti 13, 2008 22:25:52

1. FÖRENINGEN PRITLX SKALL VARA EN TILL GÅNG FÖR YNGRE ÄLDRE TILL ETT GEMENSAMT INTRESSE

2. FÖRENINGS TÄKNAREN ADMIN ÄR DEN SOM HAR DETT YTTERSTA ANDSVARET OCH VÄLLJER SIN CREW/BESÄTTNING

3. ADMIN KAN UTE SLUTA MEDLEMMAR UTAN ATT ANGE VARFÖR.

4. MEDLEMS AVG BESLUTAS TILLS VIDARE AV 1.ADMIN ELLER 2.ADMIN

5. MEDLEMS INTAGANDE SKALL PRÖVAS MED RS-MEDLEMSKAP SOM ÄR GRATIS OCH HAR DÄR MED INGEN RÖST   RÖST RÄTT UNDANTAG EN ADMIN KAN GE EN RS MEDLEM RÖST RÄTT 

6. RF-MEDLEM BETYDER ATT MAN ÄR BETALANDE MEDLEM

7. SUPPORT IN GÅR ADMIN OCH CREW FRÅN 4 GRADEN

8. EN MEDLEM SOM ÄR EN FARA FÖR PRITLX ELLER SABBAR FÖR FÖRENINGEN BLIR UTE SLUTEN 

9.OM EN MEDLEM KÖR BÅT UTAN HÄNSYN PÅ SJÖ OCH HAV OCH ÄR PÅ VÄRKAD SÅ DET STÖR SITT OM DÖMME BLIR HAN/HON AV MED SITT MEDLEMSKAP

10. EN MEDLEM FÅR INTE SPRIDA NÅGOT OM NÅGON ANNAN MEDLEM ELLER SKADA FÖRENINGEN "TYSTNADS PLIKT GÄLLER "( UPPHÖR VID POLIS DOMSTOL )

12:1 EJ STÖRA I RADIO MED SOM AVBRYTA ETT " VETTIGT SAMTAL " ELLER FÖRA OVÄSEN MAN SKALL AVSLUTA MED MED KOM ELLER KLART SLUT (SÅ ANDRA VET AT DET ÄR LEDIGT PÅ FREKVENSEN )

ATT AV BRYTTA ETT RADIO SAMTAL ENDAST MED BREJK/BRYT KOMMANDO SOM ENDAST FÅR ANDVÄNDAS I NÖD LÄGE

12:2 EN UTESLUTANDE MEDLEM BLIR AV MED SIN FÖRENINGS PROFIL OCH SIN FÖRENINGS E-POST KONTO

13. EN ANNAN MEDLEM FÅR INTE MOBBA , TRACKING , MISSHANDLA BAK TALA EN ANNAN MEDLEM "MEDLEMS KONTO DÅ LÅSES DÅ TILLS VIDARE 

14. GULT KORT ÄR DET SAMMA SOM INTE SKADAT FÖRENINGEN . MEN SKADAT EN MEDLEM . MEDLEM KAN DÅ PÅ NYTT BLI MEDLEM EFTER MEDLEMS BE PRÖVAN

15. RÖTT KORT ÄR SAMMA SOM INGEN ÅTER TRÄDELSE IN I FÖRENINGEN PRITLX

16. VID ANDROP SKALL TLX SIGNAL AVDVÄNDAS OBS DET SKALL VA GILTIGT. GILTIGT ÄR DET OM DET FINNS MED PÅ MEDLEMS KORTET PÅ PRITLXs SERVER OCH DET SKALL FINNAS EN MEDLEMS ADRESS

17. DET ÄR ADMIN SOM HAR SISTA ORDET . DET ÄR DET SOM GÄLLER . ATT ÖVER KLAGA . MEN EN SKRIVELSE TILL ADMIN@PRITLX.SE  KAN ENDAST GÖRAS TILL ADMIN

18. EN MEDLEM SOM FÅR "GRÖNT KORT" HAR BARA INTE VARIT AKTIV ELLER BEGÄRT UT TRÄDE UR FÖRENINGEN AV EGEN VILLJA KAN NÄR SOM KOMMA IN SOM MEDLEM NÄR HAN/HON SÅ ÖNSKAR

 

19. EN MEDLEM SKALL TA TILL RÄTTA AV EN CREW ELLER ADMIN

20.VD/TÄKNKNAREN = ADMIN UT SER STYRELSE FÖR KALLENDE ÅR OCH DEN UPPHÖR OM  INGET ANNAT MEDELAS OCH STÅR ÖVER ORDFÖRAREN 

 

ADMIN 1 och 2 

ORDFÖRARE

KASSÖR

SEKETERARE

SUP