ZELLO

Zello walkie är en app som  du kan ladda ner i din dator och mobil 
fri att andvända.
Svenska väg trfik kanalen
Zello Radio Norge :
Zello Radio Sverige : Svensk Kanal
27mhz Danmark : Dansk Kanal
Svenska privat radio klubben : Tellus
Svenska komradio kanalen har vi en rin varje Tisdag 19.00-20.00
211015 10st var in loggade på 15
ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 x ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 x ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 x ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 x ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 
ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 x ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 x ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 x ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 x ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 
ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 x ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 x ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 x ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 x ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 
ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 x ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 x ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 x ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 x ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 
ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 x ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 x ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 x ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1 x ind_1ind_1ind_1ind_1ind_1